UNICEFFöretag
Filantropi

Gåvor som förändrar barns liv

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. UNICEF vet att det går och vi vet hur man gör, men är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser för att utföra arbetet. Tillsammans med er skapar vi en bättre värld för alla barn.

Barn i Laos glada över nytt vatten
Foto: © UNICEF/UNI180589/Nazer

UNICEFs filantropierbjudande ger dig en möjlighet att  investera i en bättre framtid för barn runt om i hela världen. Du är med och skapar verkliga, långsiktiga förändringar för barn. Du kan välja bland fler än 100 länder och ett flertal olika områden.

Vill du t.ex. stödja vårt arbete för barns rätt till utbildning? Vill du förse byar med rent vatten? Vill du bygga upp samhällen igen efter en katastrof eller stödja innovativa projekt som t.ex. att skicka drönare till otillgängliga platser? Du får möjlighet att besöka fältet och med egna ögon se hur dina investeringar förändrar barns liv.

filantropiomslag-2021

UNICEFs Filantropi­erbjudande

| 2MB

Stiftelser

Samarbetet med stiftelser kan se olika ut beroende på storleken på er gåva. Vid mindre bidrag öronmärks inte pengarna till särskilda projekt, vilket innebär att UNICEF kan använda gåvan där behovet är som störst. Det gör det möjligt att se helheten, investera där pengarna behövs bäst och testa innovativa lösningar. På så vis kan vi arbeta långsiktigt och skapa varaktiga förändringar för barnen.

Gåvor som inte är öronmärkta sänker också administrationskostnaderna, vilket innebär att ännu mer pengar kan användas till att förändra barns liv.

Här kan du ge en icke-öronmärkt gåva. Det går också bra att sätta in valfritt belopp på Plusgiro: 90 20 01-7 eller Bankgiro: 902-0017

Här kan du läsa mer om vårt samarbete med stiftelser:

samarbetestiftelse

Samarbete med stiftelser

| 740KB

Det här erbjuder vi er

Ert stöd är oerhört värdefullt för oss, och varje år tackas samtliga stiftelser som har skänkt mer än 100 000 kronor i vår årsredovisning. Vi bjuder även in till evenemang som rör vår verksamhet och uppdaterar er om vårt arbete via nyhetsbrev. 

Välkommen att kontakta oss

Kontakta Annika Bränning om ni vill ha mer information om stora donationer. Vi besöker er gärna och berättar mer om vår verksamhet.

Annika Bränning
Biträdande chef Företag och Filantropi samarbeten
070-3407444
annika.branning@unicef.se

Tillsammans skapar vi en bättre värld för alla barn!