Insamlingsbild

Anna Jansson 50 år: Till flickors utbildning

8 825 kr
insamlat
En insamling startad av Anna Jansson

Läs gärna på Unicefs hemsida om varför det är viktigt att satsa på just flickors utbildning. https://unicef.se/fakta/utbildning

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 32 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar