Fantastiska resultat för barn världen över

På bara ett år hinner vi göra massor för barnen. Det här och mycket mer uppnådde vi tillsammans 2020. Läs, bli glad och dela!

Näring

Under 2020 såg vi till att 5 miljoner barn med svår akut undernäring fick liv­räddande behandling. 244 miljoner barn fick före­byggande behandling mot undernäring.

Skydd
6 miljoner

flickor och unga kvinnor omfattades av förebyggande insatser mot barnäktenskap.

Utbildning
48 miljoner

barn som tidigare inte gick i skolan fick till­gång till speciella utbildnings­program riktade till både yngre och äldre barn.

Hälsa

17 miljoner barn fick livräddande vaccin mot mässling.

Vaccin är det enda sättet att helt skydda barn mot den dödliga sjukdomen men på grund av covid-19 minskade rutin­vaccinationerna drastiskt. UNICEF fortsätter kämpa för att alla barn ska få det skydd de behöver mot livs­hotande sjukdomar.

Skydd

Vi var med och såg till att 7 miljoner unga i 122 länder fick göra sina röster hörda.

Barn och unga är experter på sina liv och är därför bäst lämpade att uttala sig om sina utmaningar och ge förslag på lösningar. Därför kämpar UNICEF för att göra barn delaktiga i frågor som rör dem. 

Rent vatten och sanitet

Tillsammans med partners såg vi till att 17 miljoner barn och vuxna fick tillg­ång till rent dricks­vatten.

Vi såg också till att 13,4 miljoner människor fick till­gång till grund­läggande sanitet för att upp­rätt­hålla hygienen, vilket är särskilt viktigt under pandemin. 

Skydd
130 miljoner

barn fick ekonomiskt stöd via våra program för kontantbidrag.

UNICEF analyserade pandemins påverkan på barn­fattig­domen för att på bästa sätt stärka länders sociala skydds­nät.

Hälsa
8,7 miljoner

barn med misstänkt lunginflammation fick behandling.

På grund av pandemin hotas årtionden av framsteg för barns hälsa. Under 2020 ökade vi vårt arbete för att stärka primärvården, så att barn inte ska dö av orsaker som går att förhindra. Som världens största upphandlare och leverantör av vaccin fick UNICEF även uppdraget att förse låg- och medelinkomstländer med vaccin mot covid-19. 

UNICEF i Nigeria tar emot en leverans av livs­viktig sjukvårds­utrustning innehållande 10 000 paket för covid-19-testning, syrgas­utrustning, skydds­utrustning, vaccin och akutvårds­produkter. Ett viktigt stöd till regeringens arbete mot covid-19 i Nigeria.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

Skydd

47 miljoner barn och vårdnads­havare fick psyko­socialt stöd och vård för psykisk ohälsa – ett problem som ökat till följd av covid-19.

Hälsa
2,5 miljoner

barn och vuxna fick myggnät för att förebygga malaria.

Sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn, men med myggnät kan antalet sjuka i malaria minska med 50 procent.

Skydd
2 miljoner

barn med funktions­nedsättning fick hjälp­medel och produkter för att nå sin fulla potential.

Utbildning

43 miljoner barn fick tillgång till läromedel.

Att ge barn grundutbildning är en av de viktigaste insatserna för att ett land ska utvecklas.

Utbildning

Vi bidrog till att 1,3 miljoner unga i 34 länder fick kunskap om innovation och entreprenörskap.

Rent vatten och sanitet

39 miljoner barn och vuxna fick tillgång till rent vatten för att dricka, laga mat och hålla sin hygien.

Rent vatten och sanitet
1,2 miljoner

flickor och kvinnor fick tillgång till mensskydd och möjlighet att upprätthålla hygienen i skolor och på andra barnvänliga platser.

Näring
4 miljoner

barn i katastrofer behandlades för svår undernäring.

Utbildning är den bästa vägen ut ur fattigdom. När skolor stängde på grund av pandemin och länder skulle ställa om till distansundervisning blev ojämlikheten i tillgång till utbildning tydlig. En av UNICEFs prioriteringar är att säkra att alla barn kan fortsätta lära sig – var de än befinner sig.

Igihozo, 11 år, följer en lektion via radio i Rwanda. För att upprätthålla undervisningen använde sig landet av ett av sina mest tillgängliga medier – radio. UNICEF identifierade mer än 100 radiomanus från olika delar av världen med fokus på grundläggande läs- och skrivkunnighet, som sedan kunde anpassas till Rwandas läroplan.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

Läs hela effektrapporten 2020

Där hittar du ännu fler exempel på effekten av UNICEFs arbete.

Ladda ned effektrapporten