Glada barn med filtar.

Fantastiska resultat för barn världen över

På bara ett år hinner vi göra massor för barnen. Det här och mycket mer uppnådde vi tillsammans 2018. Läs, bli glad och dela!

En glad liten flicka badar i en balja.
Rent vatten och sanitet

Tillsammans med part­ners såg vi till att 18,6 miljoner barn och vuxna fick till­gång till rent vatten.

Vi såg också till att 10,8 miljoner männi­skor fick bättre toa­letter och möjlig­het att tvätta sig.

Hälsa
65,5 miljoner

barn fick vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Under året var UNICEF världens största in­­köpare av vaccin och köpte in så mycket som 2,4 mil­jarder doser.

Skydd

Under 2018 såg vi till att nästan 16 miljoner födslar regis­trerades i 49 länder.

Att barn regi­streras vid födseln är viktigt för att de ska kunna till­­­godo­­­göra sig alla sina rättig­­­heter, som till­­gång till vård och utbild­­ning. Utan ett födelsebevis ökar risken för till exempel barn­­arbete och barn­­äktenskap.

Skydd

1,7 miljoner barn på flykt fick skydd tack vare UNICEFs arbete.

Pojke får behandling mot undernäring i Bangladesh.
Näring

Under 2018 var vi med och såg till att över 4 miljoner barn fick behandling mot akut näringsbrist. 82 procent av dem åter­hämtade sig helt.

Barn dansar med lärare utanför skoltält i Kongo.
Utbildning

6,9 miljoner barn som drabbats av krig och kata­strofer fick hjälp att gå i skolan.

Skydd
38 miljoner

barn fick kontant­bidrag, tack vare att UNICEF hjälpte rege­ringar att stärka sociala skydds­nät i sina länder.

Hälsa
1,5 miljoner

människor i katastrofer har fått myggnät för att skydda sig mot malaria.

Alla barn har rätt till sjukvård och vaccin. Ändå dör alldeles för många av sjukdomar som går att förhindra. UNICEF kämpar över hela världen för att ge barn allt de behöver för att överleva och utvecklas.

Barn flyger drake i ett förstört bostadsområde i Syrien.

I Demokratiska republiken Kongo besöker hälsoarbetaren Madeleine Kabondia familjer i deras hem. Hon undersöker om barnen lider av undernäring och kan snabbt hjälpa de barn som behöver det. Med information om näringsbrist och familjeplanering kan vi förebygga att fler barn drabbas av undernäring.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

Skydd
3,6 miljoner

barn som drabbats av krig och kata­strofer fick till­gång till psyko­socialt stöd.

Hälsa
28,3 miljoner

människor fick mygg­nät för att förebygga malariautbrott.

Myggnät kan minska antalet sjuka i malaria med 50 procent och det behövs verkligen – sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn.

Näring
3,4 miljoner

barn i katastrofer fick behandling mot svår akut undernäring.

Flicka ler i en skolbänk.
Utbildning
11,3 miljoner

barn fick skolmaterial.

Att ge barn grundutbildning är en av de viktigaste insatserna för att ett land ska utvecklas.

Rent vatten och sanitet

Vi såg till att 7 710 skolor införde separata toaletter för flickor och pojkar.

Det leder till att färre flickor hoppar av skolan när de får sin mens.

Pojke hämtar vatten vid vattenpump i Kongo.
Rent vatten och sanitet
43,6 miljoner

människor i kata­strofer fick tillgång till rent vatten.

Skydd
66 000 barn

som lever med funktionsnedsättning fick hjälpmedel och produkter för att nå sin fulla potential.

Skydd
4,8 miljoner

tonårsflickor deltog i insatser för att kämpa mot barnäktenskap.

Utbildning är den bästa vägen ut ur fattigdom och utsatthet. Därför arbetar vi för att alla barn världen över ska få gå i skolan och vi tänker inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klassrum.

Loul Popha, 11 år, går i en flerspråkig skola i byn Kres, Kambodja. Det betyder att hon kan studera på sitt lokala språk Kreung, samtidigt som hon får lära sig det officiella språket, Khmer. Om barnen inte behärskar det officiella språket är det stor risk att de hoppar av skolan längre fram. Flerspråkig utbildning tillåter fler barn att gå kvar i skolan så att de får den utbildning de har rätt till.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

Läs hela effektrapporten 2018

Där hittar du ännu fler exempel på effekten av UNICEFs arbete.

Ladda ned effektrapporten