Fantastiska resultat för barn världen över

På bara ett år hinner vi göra massor för barnen. Det här och mycket mer uppnådde vi tillsammans 2019. Läs, bli glad och dela!

Näring

Under 2019 var vi med och såg till att över 4,9 miljoner barn fick behandling mot akut näringsbrist. 88 procent av barnen tillfrisknade helt.

Skydd
158 000

flickor och kvinnor fick kunskap om hur kvinnlig könsstymp­ning kan förhindras och bekämpas.

Utbildning
17 miljoner

barn som drabbats av humanitära kata­strofer fick delta i speciella utbildnings­program riktade till både yngre och äldre barn.

Hälsa

43,1 miljoner barn i katastrofer fick vaccin mot mässling.

Vaccination är det enda sättet att helt skydda barn mot den dödliga sjukdomen och UNICEF är världens största inköpare av mässlings­vaccin.

Skydd

Under 2019 såg vi till att mer än 21 miljoner barn i över 47 länder registrerades vid födseln.

Att barn regi­streras vid födseln är viktigt för att de ska kunna till­­­godo­­­göra sig alla sina rättig­­­heter, som till­­gång till vård och utbild­­ning. Utan ett födelsebevis ökar risken för till exempel barn­­arbete och barn­­äktenskap.

Rent vatten och sanitet

Tillsammans med part­ners såg vi till att 18,3 miljoner barn och vuxna fick till­gång till rent vatten.

Vi såg också till att 15,5 miljoner männi­skor fick tillgång till grund­läggande sanitet.

Skydd
51 miljoner

barn fick kontant­bidrag, tack vare att UNICEF hjälpte rege­ringar att stärka sociala skydds­nät i sina länder.

Hälsa
9,4 miljoner

barn med misstänkt lunginflammation fick behandling.

Utbildning är den bästa vägen ut ur fattigdom och utsatthet. Därför arbetar vi för att alla barn världen över ska få gå i skolan och vi tänker inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klassrum.

Rukaiya Abbas, utbildningsansvarig för UNICEF i Nigeria, sitter med Promise, 7 år, till vänster och Sintiki, 5 år, till höger, vid Kulmsulum School i Maiduguri. Rukaiya är själv från Maiduguri och säger att nyckeln till en mer stabil och fredlig framtid är att fler barn ska få gå i skolan.

2016 var det 769 barn som gick i skolan i Maiduguri, och 2019 hade antalet ökat till 1435, varav ungefär hälften var flickor. UNICEF arbetar i Nigeria för att hjälpa konfliktdrabbade barn att få möjligheten att förverkliga sin rätt till utbildning.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

Skydd

3,7 miljoner barn som drabbats av krig och kata­strofer fick till­gång till psyko­socialt stöd.

Hälsa
24 miljoner

människor fick mygg­nät för att förebygga malariautbrott.

Myggnät kan minska antalet sjuka i malaria med 50 procent och det behövs verkligen – sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn.

Näring
4,1 miljoner

barn i katastrofer fick behandling mot svår akut undernäring.

Utbildning

12 miljoner barn fick skolmaterial.

Att ge barn grundutbildning är en av de viktigaste insatserna för att ett land ska utvecklas.

Rent vatten och sanitet

Vi förbättrade 20 495 skolor i 67 länder för att underlätta för flickor som har mens.

Det gör vi bland annat genom att bygga separata toaletter för flickor och pojkar.

Rent vatten och sanitet

39 miljoner människor i katastrof­områden fick tillgång till rent vatten.

Skydd
1,7 miljoner

som lever med funktionsnedsättning fick hjälpmedel och produkter för att nå sin fulla potential.

Skydd
5,7 miljoner

tonårsflickor deltog i insatser för att kämpa mot barnäktenskap.

Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar 663 miljoner människor tillgång till det. UNICEF kämpar för att ge barn det som de behöver för att leva i en hälsosam miljö med rent vatten.

Thuy, 5 år, tvättar händerna i familjens vattenkälla i staden Phuoc Hoa i Vietnam. Många barn som Thuy har fått tillgång till rent vatten tack vare UNICEFs arbete, men det är fortfarande många som saknar denna livsviktiga resurs.

800 barn dör varje dag på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Vi kämpar därför för att varje barn över hela världen ska få tillgång till rent vatten, hygien och toaletter.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

Läs hela effektrapporten 2019

Där hittar du ännu fler exempel på effekten av UNICEFs arbete.

Ladda ned effektrapporten