Effektrapport 2016 - Resultat som förändrar barns liv

På bara ett år hinner vi göra massor för barnen. Det här och mycket mer uppnådde vi tillsammans 2016. Läs, bli glad och dela!

Barn leker vid en vattenkran

Vi nådde över 40 miljoner människor med rent vatten.

Dessutom fick 17 miljoner människor tillgång till bättre toaletter.

av alla barn under fem år i världen nåddes med vaccin mot livs­hotande sjuk­domar.

Under 2016 lyckades UNICEF också förhandla fram en halvering av priset på vaccin.

miljoner barn i utsatta familjer fick extra stöd genom program som UNICEF driver i 70 länder.

På ett år för­dubblades antalet ammande mammor i Burkina Faso.

Tack vare UNICEFs stöd­grupper för nyblivna mammor ammar allt fler. Amning är ett mycket effektivt sätt att rädda små barns liv.

Janna med sin skolväska

11,7 miljoner barn i katastrof­områden fick stöd för att kunna fortsätta gå i skolan.

En av dem var Janna, åtta år, från Irak.

Toaletter och handfat i ett flyktingläger

I Irak fick 1,2 miljoner människor på flykt till­gång till rent vatten och toa­letter.

Två personer under ett myggnät

Vi levererade en miljon myggnät till familjer i malaria­drabbade områden.

Att sova under myggnät är det bästa sättet att skydda barn mot malaria.

21 400 barn släpptes fria från beväpnade grupper tack vare UNICEFs arbete.

Det är dubbelt så många som under 2015.

Kriget i Syrien har pågått sedan 2011 och skapat en enorm humanitär katastrof. Men UNICEF finns på plats och kämpar varje dag för att förändra barnens situation. Och det ger resultat.

Klassrum

Under 2016 fick 440 000 barn psykosocialt stöd för att hantera de trauman de har mött.

Sidiq

Huda, sex år, fick möjlighet att gå i skolan i ett flyktingläger utanför Aleppo. Sammanlagt fick nära tre miljoner barn i Syrien skolmaterial under 2016. Att barn får gå i skolan är inte bara viktigt för barnens utveckling, utan också för landets framtid.

Nyajime Guet med hennes pappa

UNICEF var också med och vaccinerade 3,5 miljoner barn under fem år mot polio. Louai, fyra år, var ett av barnen som fick livsviktigt skydd.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

miljoner människor nåddes av UNICEFs kampanj för att skydda barn mot sexuella över­grepp på internet.

Pojke håller i en kartong med hygienpaket

Under 2016 arbetade UNICEF i 344 olika kata­strofer i 108 länder. Det är det största antalet katastrof­insatser sedan 2005.

barn med funktions­ned­sätt­ning kunde börja skolan i Egypten, tack vare att 120 skolor fick olika hjälp­medel.

75 procent av alla gravida som lever med hiv och aids fick behandling, med stöd av UNICEF och partners.

Familjeåterförning

21 000 barn i konflikt­drabbade länder kunde åter­förenas med sina familjer.

33 000 ensamma barn fick komma till foster­familjer som hittades i släkten eller hem­byn.

Toaletter med hygienbudskap

Vi renoverade toaletter i 7 138 skolor i 71 länder runt om i världen.

Tre miljoner flickor som drabbats av kata­strofer fick psyko­socialt stöd och vård.

Barn får vaccin

85 miljoner barn vaccinerades mot mässling.

Sedan konflikten bröt ut i Sydsudan 2013 har barnen i landet drabbats mycket hårt. Men UNICEF finns där och arbetar varje dag för att hjälpa barnen och deras familjer.

Klassrum

Tack vare ett utbildningsprogram fick 314 000 barn hjälp att gå tillbaka till skolan trots den pågående krisen.

Sidiq

Sidiq är sju år och ett av de barn som under 2016 fick möjlighet att börja skolan. För barn som Sidiq utgör skolan en viktig livlina, den skapar en känsla av vardag och trygghet i en traumatisk situation.

Nyajime Guet med hennes pappa

Nyajime, fem år, är ett av många barn som drabbats av svår under­näring på grund av krisen i Sydsudan. Men på en klinik som stöds av UNICEF fick hon medicin och hög­energi­mjölk, och snart åter­hämtade hon sig. Sammanlagt fick 219 000 barn i landet behandling mot undernäring under 2016.

Visa vad du har varit med och gjort för alla barn. Var stolt och dela!

Effektrapporten 2016

Läs hela effektrapporten 2016

Där hittar du ännu fler exempel på effekten av UNICEFs arbete.

Ladda ned effektrapporten