Barnrätts­principerna

Barnrättsprinciperna är verktyg som hjälper företag att förstå sin påverkan på barns rättigheter. De tio principerna omfattar ett brett spektrum av frågor, från ansvarsfull marknadsföring och eliminering av barnarbete till säkra produkter för barn och familjevänliga arbetsplatser. 

1

Ta ansvar för att respektera barnets rättigheter och förbinda sig till att främja mänskliga rättigheter för barn.

2

Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsförbindelser.

3

Erbjuda anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft samt föräldrar och vårdnadshavare.

4

Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets inrättningar.

5

Se till att produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barnets rättigheter genom dem.

6

Använda marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barnets rättigheter.

7

Respektera och främja barnets rättigheter i relation till miljön och till fastigheterna som förvärvas och används.

8

Respektera och främja barnets rättigheter i säkerhetsarrangemang.

9

Bidra till att skydda barn som drabbats av olyckor.

10

Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barnets rättigheter.

Så arbetar du med barnrätts­principerna

Vi har tagit fram fyra verktyg som fungerar som stöd för företag som ska integrera Barnrättsprinciperna i hållbarhetsarbetet. Verktygen är framtagna på internationell nivå och är därför på engelska. 

workbook

Handbok

En handbok för hur ni som företag kan integrera barns rättigheter i ett befintligt hållbarhetsarbete.

CSR Workbook

policies and codes

Metod och Policys

En guide för hur ni kan integrera Barnrättsprinciperna i policy- dokument och uppförandekoder.

CSR Policy and Codes of Conduct

impact assesment

Utvärdera er påverkan

En guide för riskanalys över områden där företaget påverkar eller riskerar att påverka barns rättigheter, samt hur ni kan mäta era insatser och identifiera förbättringsåtgärder.

CSR Impact Assessments

reporting

Hållbarhetsredovisning

En guide för hur ni kan rapportera och kommunicera hur ert företag arbetar med barns rättigheter.

CSR Report Guidance

Introduktionsfilm om Barnrättsprinciperna för företag. 

Kom igång med diskussionen om barns rättigheter

För att stötta företag i att komma igång med diskussionen och arbetet med Barnrättsprinciperna har vi tagit fram ett kommunikationsmaterial. Ladda ner och använd materialet för att starta eller utveckla diskussionen om barns rättigheter i din verksamhet!

folder

Fickfolder

Fickfoldern innehåller en kort introduktion till företags ansvar för barns rättigheter och Barnrättsprinciperna som verktyg.

Ladda ner folder som pdf

casekort

Casekort

Fiktiva men realistiska case som visar hur företag på olika sätt påverkar barn och lyfter frågor kring vilka åtgärder som krävs. Använd korten som ett praktiskt diskussionsstöd på ditt företag.

Ladda ner dilemmakorten

crbp

Kortspel om Barnrättsprinciperna

Ett casebaserat kortspel för 3-6 spelare. Använd spelet för att starta diskussionen om ert företags påverkan på barns rättigheter.

Ladda ner spelkort

Alinde_alt1

Presentation om Barnrättsprinciperna

En presentation för företag att ladda ner och använda internt för att prata om barns rättigheter. 

Ladda ner lång version
Ladda ner kort version

Alinde_alt1

Talmanus för presentation om Barnrättsprinciperna

Ett talmanus att använda till presentationen om Barnrättsprinciperna.

Ladda ner lång version
Ladda ner kort version

 

 

Framsida_inspirerande exempel_barnrattsprinciperna.JPG

Inspireras av exempel från andra företag

Läs och låt er inspireras av hur några andra företag har tagit sig an Barnrättsprinciperna.

Ladda ner som pdf

Utbildning och nätverkande

Tillsammans med The Academy for Human Rights in Business/CSR Sweden håller vi utbildningar för företag om barns rättigheter.

Utbildningen erbjuds för att öka kunskapen om barns rättigheter och Barnrättsprinciperna hos svenska bolag
skolbarn irak

Läs mer om utbildningen

Barn på flak

Samarbeta med UNICEF