UNICEFBarnkonventionen
Barnkonventionen – en viktig grund i svensk föreningsidrott

Barnkonventionen – en viktig grund i svensk föreningsidrott

För att öka kunskapen och efterlevnaden av barnkonventionen inom svensk föreningsidrott har UNICEF Sverige tagit fram boken ”Barnkonventionen och föreningsidrotten – en handbok för idrottsledare”.

idrottssidan-illustrationer b8d54caca50eb64f

Handboken riktar sig till idrottsledare och syftet är att inspirera fler ledare till att skapa en verksamhet som är trygg för barn att vistas och utöva sin idrott i. Handboken utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper: att alla barn har lika värde, rätt till liv och utveckling, rätt till delaktighet, samt att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Handboken innehåller checklistor kring ledaransvar och många olika diskussionsfrågor och tips på hur idrottsledare kan göra i sin egen förening. Det kan till exempel handla om hur du samtalar med barn, gör barn delaktiga och hur du upptäcker och hanterar oro för ett barn. 

Om författarna

Författarna till boken, Susanna Hedenborg och Johan R Norberg, är båda idrottsprofessorer verksamma vid Malmö Universitet. I boken sammanfattar de forskning om respektive område men ger också en överblick över hur barnkonventionen kan tolkas och konkretiseras i en idrottslig kontext. 

unicef-illustation-18-12-2017 a98ef274f73eb270 fc66d2627febc9fb

Sport för att främja utveckling och jämställdhet

Idrott och lek förbättrar både fysisk och psykisk hälsa och hjälper barn att lära sig interagera och samarbeta med andra. Idrott kan även vara en viktig faktor för inkludering och känslan av att delta i ett positivt sammanhang.

Artikel 31 i barnkonventionen, som handlar om barns rätt till lek, vila och fritid, är central för barns och ungas idrottande. Anpassat till barnets ålder ska barn få vara med, leka och utvecklas och vuxna ska uppmuntra och tillhandahålla meningsfull fritidsverksamhet. Genom att lyfta alla barns rätt till lek, vila och fritid poängteras att just alla barn ska ges möjlighet att delta.

un042150 ff79e37da1761396 9cf452749e3457cb
Foto: © UNICEF/Pirozzi

Idrottssamarbeten som stärker barns rättigheter

UNICEF har ett brett samarbete med idrottsorganisationer, idrottare och olika nätverk som påverkar och samlar in pengar till arbete som rör barns överlevnad och utveckling.

FC Barcelona har länge varit engagerade och både tennisspelaren Serena Williams och fotbollsspelaren Lionel Messi är internationella ambassadörer för UNICEF.  

UNICEF arbetar också med Sport for Development (S4D), en metod för att stärka barns rättigheter. Ett exempel är att öka kunskapen hos tjejer om hiv och jämställdhet i samband med att de spelar fotboll. Ett annat är att skapa förutsättningar för lek och idrott på UNICEFs barnvänliga platser i flyktingläger.

Idrottssamarbeten i Sverige

I Sverige har UNICEF flera olika idrottssamarbeten för att öka kunskapen om barns rättigheter och på olika sätt göra det möjligt att tillämpa barnkonventionen i praktiken. Det kan röra sig om olika insamlingar, utbildning av ledare eller särskilda aktiviteter där barn får möjlighet att leka och prova på olika idrotter. Marathongruppen och Svenska skidförbundet är engagerade på olika sätt:

  • Med startskott 2018 anordnar Marathongruppen "Stafesten för UNICEF" på ett antal orter i Sverige. Loppet stödjer UNICEFs arbete för att ge de mest utsatta barnen en så bra start i livet som möjligt.

  • Svenska Skidförbundet driver tillsammans med oss och Håll Sverige Rent projektet Alla barn har rätt för att möjliggöra fysisk aktivitet och lek på snö som handlar om att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar ska få prova på snöaktiviteter.

Vill du fördjupa dig i UNICEFs arbete inom idrott kopplat till barns rättigheter kan du läsa mer på UNICEFs internationella webbplats.