Gå till innehållet

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

  • Remissvar på slutbetänkande av utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (SOU 2018:69)

    Remissvar från: 2019-05-14

    Syftet med utredningen har varit att undersöka huruvida det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Utredningen föreslår bland annat att ett nytt brott kallat barnäktenskapsbrott införs i brottsbalken. UNICEF Sverige välkomnar utredningen och ser positivt på förslaget om starkare skydd mot hedersrelaterad brottslighet.

    Utgiven 2019