UNICEFFöretag
Vår policy för företagssamarbeten

Vår policy för företagssamarbeten

Ett samarbete mellan UNICEF och ett företag kan se ut på många olika sätt. Men för att vi ska kunna inleda ett samarbete är det några punkter som måste stämma överens.

UNICEF samarbetar med företag som:  

 • visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället.

 • bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället.

 • har en tradition av socialt ansvarstagande.

 • har en positiv verksamhets- och produktimage.

 • uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor.

 • visar ansvar för anställda.

 • aktivt följer FNs konvention om barnets rättigheter, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs konventioner avseende barnarbete, anställdas hälsa, säkerhet, löner, förmåner, arbetstider, arbetsförhållanden, diskriminering samt disciplinära åtgärder i de länder företaget är verksamt.

 • tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor.

 • aktivt följer FNs program för miljö och hållbar utveckling (Agenda 21).

UNICEF samarbetar inte med företag som:

 • har sin huvudsakliga näring i alkohol, spel, tobak, militär verksamhet, kärnkraft, vapen eller som tillverkar eller säljer reproduktioner av vapen som marknadsförs till barn.

 • är utsatt för eller bryter mot FNs sanktioner.

 • tillverkar eller säljer bröstmjölksersättning eller har relaterad verksamhet i strid med den internationella överenskommelsen om marknadsföring av bröstmjölksersättning.

 • är verksamt inom pornografiindustrin

 • är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet. 

 • bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet.