Gå till innehållet

Inget barn ska behöva dö av under­näring

Undernäring bidrar till hälften av alla döds­fall bland barn under fem år. All­varlig under­näring för­svagar barnets immun­försvar och häm­mar den fysiska till­växten. Hjärnans utveck­ling för­sämras också – något som är sär­skilt all­varligt under barnets allra första år i livet.

Ett litet barn matas med näringsrik nötkräm vid ett sjukhus i Nigeria.

UNICEF kämpar för att utveckla länders hälsorutiner på lokal nivå. Om alla barn regelbundet mäts och vägs kan undernärda barn upptäckas och få behandling i tid. Lokala hälsoarbetare sprider kunskap till föräldrar och hjälper dem att avgöra om barnet är undernärt eller inte växer som det ska, och ger råd om vilken behandling som behövs.

Aminata Dem i östra Gambia hade svårt att få igång amningen när hennes dotter Jenaba föddes och familjen hade inte råd att köpa bröstmjölksersättning. Jenaba blev snabbt undernärd. Tack vare några veckors behandling med högenergimjölk på ett center för undernäring blev hon frisk igen.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vi utbildar och utrustar
  UNICEF ger stöd till att sjukhus och vårdcentraler har näringscenter där undernärda barn kan få specialistvård. Vi utbildar vårdpersonal och förser centren med medicin, utrustning och näringsrika produkter, såsom nötkräm, högenergimjölk och näringspulver. Hälsoarbetare sprider kunskap i byarna och ser till att undernärda barn får vård.
   
 • Ökad kunskap om näringsbehov och amning
  I samband med att undernärda barn får vård får föräldrarna utbildning om barnens näringsbehov. De får också näringstillskott som A-vitamin och järn till barnet, och information om vikten av amning.
   
 • Livräddande sms
  Vi har uppfunnit en sms-teknik som används framgångsrikt i kampen mot undernäring. Med hjälp av mobiltelefoner kan vårdpersonal i avlägsna byar snabbt registrera barns näringstillstånd. Näringsexperter gör analyser omedelbart och myndigheterna kan agera direkt vid tecken på undernäringskris. Tidigare kunde en sådan process ta månader.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 2. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Läs mer om Barnkonventionen