Gå till innehållet

Vi räddar nästa generation från hiv och aids

Även om spridningen av hiv har minskat i världen och fler människor får behandling, drabbar sjukdomen många barn hårt. Miljontals barn har förlorat sina föräldrar och många har inte tillgång till vård.

UNICEF arbetar både för att förhindra spridningen av hiv och med stöd till de som drabbas. Vi bygger ut mödravårdscentralernas program som hindrar överföring av hiv från mamma till barn, arbetar för att fler barn som lever med hiv ska få bromsmediciner och informerar ungdomar om hur de kan skydda sig.

Tack vare ett program för att förhindra överföring av hiv kunde Agness Chabu i Zambia skydda sonen Lackson mot hiv. 23 mån efter födseln fick Agness det glädjande beskedet att Lackson är frisk. Programmet drivs av mödravårdscentralen.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vi förhindrar smitta från mamma till barn
  Gravida kvinnor som lever med hiv måste få både kunskap och mediciner som skyddar deras barn. UNICEF ger stöd till att vårdpersonal har rätt kunskap och att rutiner införs för att förhindra att viruset överförs från mamma till barn. Med rätt medicinsk behandling minskas risken kraftigt.
   
 • Vi lär unga hur de kan skydda sig
  För att nå unga är skolan den viktigaste kanalen. Här förespråkar vi ökad sexualundervisning och ett aktivt arbete för jämställdhet. Vi arbetar för att unga ska få tillgång till fler ställen där de kan testa sig, få rådgivning och behandling. Det är också viktigt att unga som lever med hiv får stöd.
   
 • Vi kämpar mot stigmatiseringen
  UNICEF arbetar för lagstiftning och handlingsplaner som motverkar diskrimineringen och stigmat som fortfarande råder kring sjukdomen. Vi utbildar och finansierar stödgrupper för personer som lever med hiv. De informerar bland annat om sjukdomen i lokalsamhället.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 2. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 3. Ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem.

 4. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om Barnkonventionen