Alla barn har rätt till sjukvård och vaccin - var de än bor

Barnadödligheten minskar världen över, men fortfarande dör alldeles för många barn av sjukdomar som går att förhindra, som lunginflammation och diarré. Några av orsakerna är brist på utbildad vårdpersonal och att vården inte når ut på landsbygden.

För att fler barn ska överleva stödjer UNICEF ländernas regeringar i att till exempel bygga fler vårdcentraler och förlossningskliniker. Vi stärker de logistiska systemen för medicin, vaccin och utrustning. Vi utbildar vårdpersonal så att de bättre kan behandla sjuka barn. Vi når ut till människor på landsbygden så att de får ökad kunskap om amning, barnsjukdomar och hygien.

CASE_ hälsoarbetaren Mohammed_beskuren
Hälsoarbetaren Mohammed Bawoh i Sierra Leone har en viktig roll att fylla i sin by Gbandi. Han ger stöd och råd till gravida kvinnor under deras graviditet och efter förlossningen. Han testar och behandlar små barn för malaria och hjälper föräldrar till vårdcentralen om deras barn är sjukt av andra orsaker.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Sjukvård som når fram
  För att nå ut till avlägsna områden utbildar vi lokala hälsoarbetare som fungerar som sjukvårdens förlängda arm ute i byarna. De vaccinerar, behandlar vanliga sjukdomar och informerar om vikten av god hygien och familjeplanering. Vi arbetar också för att minsta lilla mottagning ska ha livräddande utrustning, vaccin och mediciner.
   
 • Vaccin räddar liv
  UNICEF är världsledande när det gäller att köpa in och leverera vaccin. Vi utbildar hälsoarbetare och bidrar med den viktiga kylutrustning som krävs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnet. Vi hjälper länder att bygga upp vaccinationsprogram. För att utrota sjukdomar som polio genomför vi också vaccinationskampanjer där vi vaccinerar miljontals barn på några veckor.
   
 • Vi utvecklar mödra- och förlossningsvården
  UNICEF är med och finansierar utbildning för sjuksköterskor och barnmorskor. Vi stödjer regeringar i att bygga ut mödravården, för att alla kvinnor ska kunna gå på graviditetskontroller och föda barn med hjälp av utbildad personal på en klinik.

Fakta om barns hälsa

Vad säger Barnkonventionen?

 • 6

  Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 • 18

  Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Staten ska hjälpa föräldrarna.

 • 24

  Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 • 27

  Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.