Gå till innehållet

Vi ger oss inte förrän alla barn kan dricka rent vatten

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toa­letter och dålig kunskap om hygien. Föro­renat vatten leder till sjuk­domar som snabbt blir livs­hotande för barn. Men det här går att lösa med enkla och effek­tiva metoder.

En flicka med mörkt hår dricker ur ett glas med vatten.

UNICEF anlitas som vattenexperter och utvecklar tillsammans med regeringar strategier för att fler ska få tillgång till rent vatten. Med lokala partners reparerar vi pumpar, borrar brunnar och bygger nya vatten och avloppssystem. Vi bygger toaletter på skolor, vårdcentraler och i flyktingläger.

Vi sprider också kunskap om vikten av handtvätt och god hygien. Alla barn ska kunna dricka rent vatten, gå på en toalett och tvätta sig med tvål, både hemma och i skolan.

Genom UNICEFs program för vatten och sanitet har Kenamkemer Primary School i Lodwar, Kenya, fått separata toaletter för flickor och pojkar. Separata toaletter gör att färre flickor hoppar av skolan då de känner sig tryggare och lättare kan sköta sin hygien, något som är extra viktigt för flickor i tonåren.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vatten och sanitet går hand i hand
  I våra program för vatten och sanitet på landsbygden ingår att det ska finnas en vattenpump både mitt i byn och vid skolan. Det är också viktigt att alla familjer gräver en egen latrin, och utbildas om hygien och handtvätt. I städernas slumområden stödjer vi myndigheterna i att bygga ut avlopps- och vattensystem.
   
 • Lokalbefolkningen tar ansvaret
  För att vårt arbete ska bli hållbart utbildar vi alltid en pumpreparatör och ett vattenråd i den by där vi installerar en ny pump. De tar därmed över ansvaret för skötsel av pumpen och sprider kunskap om hur vattnet bör hanteras. Tillgången till vatten gynnar framför allt kvinnor och flickor då de slipper lägga flera timmar om dagen på att hämta vatten.
   
 • Barnen lär sig genom skolan
  Vi arbetar för att alla skolor ska ha rent vatten och separata toaletter för flickor och pojkar. Samtidigt får eleverna lära sig om hur viktigt det är att tvätta händerna med tvål. Barnen blir friskare och kan bättre tillgodogöra sig undervisningen. De tar även med sig kunskapen hem till familjen, vilket sprider kunskapen till fler.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 2. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Läs mer om barnkonventionen