Gå till innehållet

Rädda barns liv med rent vatten

Varje dag dör barn av smutsigt vatten. Var med och ändra på det.

Det är lätt ­att ta rent vatten och vanliga toaletter för givet. Men för många är det långt ifrån en själv­klar­het. Varje dag dör barn på grund av smutsigt vatten och bristande sanitet och hygien.

UNICEF arbetar på många olika sätt för att fler människor ska kunna dricka och tvätta sig i rent vatten, både genom akuta insatser i kata­strofer och med mer långsiktiga och hållbara lösningar.

  • Vi borrar brunnar, bygger system för att mäta vattenkvalitén, installerar soldrivna vattenpumpar och delar ut vatten­renings­tabletter.
  • Vi arbetar också mycket med att barn och familjer ska få bättre toaletter. Vi installerar bra toaletter i skolor och på vårdcentraler, utbildar människor på landsbygden hur de kan bygga egna latriner och stärker rutinerna för rengöring på förlossningskliniker.
  • En annan viktig del är att förbättra handhygienen. Vi installerar handfat på skolor och vårdcentraler och sprider kunskap om vikten av god hygien genom skolor, sociala medier och andra aktiviteter på lokal nivå.

Men det saknas resurser för att hjälpa alla, och många fler barn behöver hjälp.

Dina pengar används för att ge fler barn till­gång till rent vatten och skydda dem från diarré och andra livs­hotande sjuk­domar.

kr

Kostnadsexempel: 400 kronor kan rena upp till 87 820 liter vatten. 600 kronor kan rena upp till 131 720 liter vatten.

VI SAMARBETAR MED