Stöd arbetet för alla barn

Det finns flera sätt att stödja vårt arbete, välj det sätt som passar dig bäst.

Hjälp barn varje dag

Ge från 100 kr varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.

Bli Världsförälder

Redan Världsförälder? Tre tips här

Presenter som räddar barns liv

Köp produkter som skickas direkt till de barn som behöver dem mest.

Handla i gåvoshopen

Gåvobevis och gåvoshop: så funkar det

Ge en gåva

Ge pengar som går direkt till allt från långsiktigt arbete till katastrofinsatser.

Ge pengar

...som minnesgåva
gratulationsgåva
eller läs om att testamentera till UNICEFs arbete

Företag?

Få gåvobevis att ge till kunder, anställda eller partners.

Ge en företagsgåva

Hos unicefbutiken.se hittar du bland annat julkulor och skolmaterial med mera. 20 procent av intäkterna går direkt till UNICEF.

Swisha

till 902 00 17

PlusGiro

90 20 01-7

Bankgiro

902-0017

Var med och förändra barns liv

En flicka tvättar händerna

Stoppa spridningen av coronaviruset

Miljontals människor har drabbats av covid-19. UNICEF arbetar för att hindra corona­viruset från att spridas och hjälper de barn som drabbas av pandemins effekter.

Ge en gåva
Tvååriga Vian undersöks av en läkare i en mobil hälsoklinik som stöds av UNICEF i Syrien.

Hjälp barnen i Syrien

UNICEF finns på plats och kämpar för barnen. Vi ser till de får psykosocialt stöd, näring, vaccin, skolgång och rent vatten.

Ge en gåva

Ge barn i Nepal en ny chans

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Många barn i landet får inte gå i skolan. Vi kämpar för att förändra det.

Ge en gåva

Så används pengarna

UNICEF får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag från regeringar och privata givare runt om i världen.

Hela 85 procent går direkt till verk­sam­heten. Största delen går till barns över­levnad och utveckling världen över. Vi kämpar också för barns skydd, skol­gång och jäm­ställd­het. I dia­grammet kan du se hur pengarna för­delades.

Under 2020 gick 85 procent av UNICEF Sveriges intäkter till arbete för barn runt om i världen. Våra in­sam­lings­kost­nader upp­gick till 13 procent och ad­mi­nis­tra­tions­kost­na­derna till 2 procent.

UNICEF Sverige har 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Eftersom vi inte får något ekonomiskt stöd från FN är arbetet för barnen helt beroende av bidrag från privatpersoner, företag och regeringar.