Gå till innehållet

Vilka rättig­heter har barn som är EU-medborgare och lever i ut­satt­het i Sverige?

En rätts­veten­skaplig under­sökning av det rätts­liga läget för minder­åriga unions­med­borgare i Sverige.

Barn som är EU-medborgare och lever i ut­satt­het i Sverige be­finner sig i ett rätts­ligt vakuum utan­för sam­hällets skydds­nät. Deras ställ­ning är till och med sämre än pappers­lösa barns. Rapporten är fram­tagen av Barn­rätts­centrum och UNICEF Sverige och under­söker det rätts­liga läget för de här barnen.