Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

UNICEF Sveriges filantropi­program

Inom vårt filantropi­program erbjuds enga­gerade personer att stödja utvalda projekt. Det är en unik möjlig­het att upp­leva och inspi­reras av hur sociala inves­te­ringar skapar en bättre framtid för barn runt om i världen.

  • Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien.

    Utgiven 2017