Gå till innehållet

Report Card 13: A league table of inequality in child well-being in rich countries

Rapporten under­­söker hur stora klyftorna tillåtits bli mellan de tio procent av barnen som är mest utsatta i sam­­hället, och de barn som utgör genom­­snittet. Rapporten har studerat barns situation inom fyra områden: inkomst, utbild­­ning, hälsa och väl­­be­­finnande. I en jäm­­förelse mellan rika länder hamnar Sverige långt ner på listan. Våra grann­­länder ligger däremot i topp.