Handbok för socialsekreterare

118354

”Handbok för social­sekreterare – Om barnrätts­perspektivet från förhands­bedömning till avslutad utredning” är en handbok med syfte att vara ett lättill­gängligt stöd för social­sekreterare i det dagliga arbetet. Handboken förklarar på ett konkret och kortfattat sätt social­tjänstens ansvar för att vara barnrätts­baserade i processen från förhands­bedömning till kommunicering av beslut, i utredningar av barn och ungas behov av skydd och stöd.

Ladda ner handboken nedan (pdf uppdaterad feb 2018), eller beställ tryckta exemplar gratis hos Unicefbutiken.

Du kan också ladda ner dokumentet "Mina kontakter" här.
”Mina kontakter” är ett formulär att använda i samband med barnsamtal, till exempel hos socialtjänsten. Fyll i uppgifterna tillsammans med barnet när ni träffas, för att säkerställa att barnet alltid har uppdaterade och rätt kontaktuppgifter till sin handläggare och vet var hen ska vända sig om något händer.

Utgiven: 2018

Ladda ned rapport