Gå till innehållet

Globala målen

De globala målen och barns rättig­heter är en folder med kort­fattad informa­tion om de globala utveck­lings­målen som antogs i januari 2016. Den inne­håller också informa­tion om hur målen rela­terar till UNICEF Sveriges arbete och UNICEFs globala arbete för barns rättig­heter.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.

  • De globala målen och barns rättig­heter

    Utgiven 2017