Barn och samhällsvård Vad vet vi om institutions- och familjehemsvården?

109559

Rapporten visar att barn lämnas till en samhällstjänst där det saknas kunskap om huruvida behandling och rehabilitering fungerar som det är tänkt. Snarare pekar fakta på att det i flera avseenden går sämre för placerade barn i vuxen ålder, än för barn i andra utsatta grupper.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.

Utgiven: 2016

Ladda ned rapport