Gå till innehållet

Barn och samhällsvård

Vad vet vi om institutions- och familjehemsvården?

Rapporten visar att barn lämnas till en samhällstjänst där det saknas kunskap om huruvida behandling och rehabilitering fungerar som det är tänkt. Snarare pekar fakta på att det i flera avseenden går sämre för placerade barn i vuxen ålder, än för barn i andra utsatta grupper.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.