Gå till innehållet

Smarta termo­metrar skyddar vaccinet

För att ett vaccin ska förbli effektivt måste det hålla en kon­stant kyld tempe­ratur. Vaccinet måste för­varas i en tempe­ratur på mellan 2 och 8 grader, ända tills strax innan använd­ning. Det kan vara en ut­maning i de mest av­lägsna och svår­åtkom­liga delar av världen. Men med hjälp av smarta lös­ningar kämpar UNICEF för att nå ut till varenda unge i varenda liten by.

En gul termometer.

Smart termometer som visar om vaccinet blivit för varmt eller kallt.

De smarta termometrarna, "Fridge-tags", gör att det går snabbt och lätt att kontrollera vilken temperatur vaccinet har transporterats och förvarats i. Ett digitalt fönster visar om vaccinet har exponerats för stark värme eller kyla under de senaste 30 dagarna. Om vaccinet har blivit för varmt eller kallt på väg till slutdestinationen visas en varning till hälsoarbetarna att vaccinet kan ha blivit dåligt och ineffektivt.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

  2. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  3. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

  4. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.