Köp vaccin – rädda barns liv

Tre doser vaccin skyddar ett barn mot polio.

Sedan 18 april har vi tillsammans vaccinerat 529 602 barn

Det är möjligt att utrota Polio

Polio är nästan helt utrotat. Men som Bruce Aylward säger i videon här nedan: ”Nästan är inte tillräckligt med en sjukdom som är så här fruktansvärd.” Aylward beskriver det viktiga arbetet att vaccinera alla barn i alla världens länder.

Bruce Aylward är läkare och epidemiolog och leder arbetet inom Global Polio Eradication Initiative.

Vi är på god väg

Tack vare massiva vaccinationskampanjer under 25 år är polio nästan utrotat. Hjälp oss vaccinera varenda unge!

1988 350 000 nya fall i världen

Polio finns aktivt i 225 länder och 350 000 barn smittas årligen. 71 länder blir poliofria 13 men trots det förlamas nästa 1 000 barn varje dag.

WHO och UNICEF startar stora vaccinationskampanjer 11 och World Health Assembly (WHA) antar en resolution om att polio ska vara utrotat senast år 2000.

1991

106 länder är nu helt fria från polio men den förlamande och dödliga sjukdomen är fortfarande aktiv i 90 länder. 13

1992 130 000 nya fall i världen

130 000 fall av polio registreras.

1994

Hela Nord-, Syd- och Centralamerika är poliofritt. 2

I Kina vaccineras 80 miljoner barn. 7

1995

Över 56 miljoner barn vaccineras i 19 länder i Europa och östra medelhavsregionen. 87 miljoner barn i Indien vaccineras. 7

Polio finns aktivt i 80 länder medan 116 länder är helt poliofria. 13

1996 4 074 nya fall i världen

1997

Stora vaccinationskampanjer genomförs i Indien. 4

Polio finns i 70 länder (bland annat är Syd- och Sydostasien fortfarande hårt drabbat). 126 länder är poliofria. 13

1998

Stora vaccinationskampanjer genomförs i Sudan. 4

Polio finns i 40 länder. 156 länder är poliofria. 13

1999

FN:s generalsekreterare Kofi Annan lyckas förhandla fram en vapenvila i Kongokonflikten för att vaccinera landets barn. 7

2000 2 971 nya fall i världen

Tack vare massiva vaccinationskampanjer under åren har antalet fall av polio i världen minskat med 99 procent från år 1988. 4 Hela västra Stillahavsområdet är nu poliofritt men sjukdomen finns fortfarande i 20 länder. 176 länder poliofria. 13 550 miljoner barn vaccineras. 2

2001

575 miljoner barn vaccineras i 94 länder, varav 35 miljoner barn i Afghanistan och 16 miljoner barn i olika konflikthärjade länder i Centralafrika. 7

2002

Hela Europa bedöms poliofritt. 2 500 miljoner barn vaccineras i 100 länder. 7

2003

På grund av felaktiga rykten om att poliovaccin gör unga flickor sterila stoppades vaccinationskampanjen norra Nigeria.

Resultatet blev en epidemi som spred sig till 20 tidigare poliobefriade länder i Afrika, Asien och Mellanöstern. 1

Polio finns i 10 länder. 186 länder är poliofria. 13

2004 1 257 nya fall i världen

Totalt rapporteras 1 263 fall av polio, främst i Nigeria, Niger, Kongo, Afghanistan, Indien och Pakistan. 11 80 miljoner barn vaccineras i 23 afrikanska länder – den största vaccinationsinsatsen på kontinenten någonsin. 7

2006

Polio finns nu endast i fyra länder: Afghanistan, Indien, Nigeria och Pakistan. Polioutbrott i Jemen och Indonesien stoppas. 7

2007

Över 400 miljoner barn vaccineras i 27 länder. På internationella fredsdagen vaccineras 80 000 barn i södra Afghanistan som man tidigare inte har kunnat nå. 7

2008 1 732 nya fall i världen

2009

Totalt rapporteras 440 nya fall av polio, i fyra länder: Afghanistan, Indien, Nigeria och Pakistan. 1

2011 620 nya fall i världen

Indien deklareras helt poliofritt. 2

2012 291 nya fall i världen

Polio finns i tre länder: Afghanistan, Nigeria och Pakistan. World Health Assembly (WHA) antar återigen en resolution om att polio ska utrotas.

Redan samma år syns resultat av satsningen med färre nya poliofall i färre områden än någonsin tidigare. 2

Läs mer fakta om polio

Källor:

 1. State of the world’s vaccines and vaccination, WHO, UNICEF, WB
 2. Poliomyelitis, WHO.int
 3. Polio: Timeline, National Museum of American History
 4. Polio Timeline, History of Vaccines
 5. History, Polio Today, Salk Institute
 6. Infected countries, The Global Polio Eradication Initiative
 7. History of polio, Global Polio Eradication Initiative
 8. Sachs B (Chairman, New York Neurological Society) (1910). Epidemic poliomyelitis; report on the New York epidemic of 1907 by the Collective investigation committee. The Journal of Nervous and Mental Disease.
 9. Melnick J (1 July 1996). "Current status of poliovirus infections”. Clin Microbiol Rev 9 (3): 293–300.
 10. Polio – när tidsandan ställer diagnos, Smittskyddsinstitutet
 11. Polio, PBS
 12. Vaccin mot polio, Smittskyddsinstitutet
 13. End Polio Now
1847

Ge pengar varje månad

Hjälp barn överallt, varje dag, året runt. Från 100 kr per månad.

Bli Världsförälder

48870

Ge bort något meningsfullt

Köp produkter som räddar barns liv. Få ett gåvobevis att ge bort.

Handla i gåvoshopen