Gå till innehållet

Norwegian flyger med katastrofhjälp till barn i nöd

Norwegian

Det norska flyg­bolaget Norwegian och UNICEF har sam­arbetat sedan 2007, och har till­sammans genom­fört flera insamlings­aktivi­teter. Projektet ”Fyll ett flyg" har kombi­nerat båda parters expert­områden genom att fylla hela plan med liv­räddande för­nöden­heter som sedan flygs till barn som drabbats av en kon­flikt eller kata­strof.

Ett flygplan från Norwegian fylls med livräddande förnödenheter. Årets flyg går till Tchad.

Tillsammans har Norwegian och UNICEF skickat flyg­plan fullastade med liv­räddande produkter och skol­material till bland annat Mali, Central­afrikanska republiken och till flykting­läger i Jordanien. Målet är att nå utsatta barn och för­bättra deras liv, bland annat genom att hjälpa dem att kunna gå i skolan igen. I år går resan till Tchad.

Hjälp oss att fylla ett plan med skol­material, närings­produkter, vaccin och annan livs­viktig nöd­hjälp och ge barnen i Tchad en bättre fram­tid, ge en gåva här.

I en konflikt är det viktigt att så snart som möjligt få igång skol­under­visningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveck­ling, men främst för att det är en trygg plats för de barn som råkat illa ut och som behöver åter­hämta sig från svåra upp­level­ser. Skolan ger barnen en känsla av var­dag, där de kan leka, läka och bara få vara barn.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att stora före­tag också tar ett socialt ansvar och vi ville enga­gera oss för barn. UNICEF var ett ganska lätt val. Jag tror på deras metoder.

Bjørn Kjos, VD Norwegian

Stödet till UNICEF kommer även från Norwegians kunder och anställda. Flyg­bolagets passa­gerare kan välja att ge en gåva till UNICEF genom in­samling ombord på flyget och vid köp av flyg­biljetter online, och Norwegians anställda har valt att skänka sina företags­julklappar till UNICEF. 

Vill du veta mer?

Läs gärna mer på vår blogg om "Fyll ett flyg" och samarbetet mellan Norwegian och UNICEF samt läs en intervju med Bjørn Kjos, VD och koncernchef för Norwegian.