Gå till innehållet

Norwegian flyger med katastrofhjälp till barn i nöd

Norwegian

Det norska flyg­bolaget Norwegian och UNICEF har sam­arbetat sedan 2007, och har till­sammans genom­fört flera insamlings­aktivi­teter. Projektet ”Fyll ett flyg" har kombi­nerat båda parters expert­områden genom att fylla hela plan med liv­räddande för­nöden­heter som sedan flygs till barn som drabbats av en kon­flikt eller kata­strof.

Ett flygplan från Norwegian fylls med livräddande förnödenheter. 2018 gick flyget till Tchad.

Tillsammans har Norwegian och UNICEF skickat flyg­plan fullastade med liv­räddande produkter och skol­material till bland annat Mali, Central­afrikanska republiken och till flykting­läger i Jordanien. Målet är att nå utsatta barn och för­bättra deras liv, bland annat genom att hjälpa dem att kunna gå i skolan igen. 2018 gick resan till Tchad.

Tack vare alla som bidrog till insamlingen kunde UNICEF och Norwegian tillsammans fylla planet med 13 ton förnödenheter. När det landade kunde vi direkt förse barnen med bland annat närings­rik nöt­kräm, vatten­renings­tabletter, skol­material och livs­viktiga medi­ciner.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att stora före­tag också tar ett socialt ansvar och vi ville enga­gera oss för barn. UNICEF var ett ganska lätt val.

Bjørn Kjos, VD Norwegian

Stödet till UNICEF kommer även från Norwegians kunder och anställda. Flyg­bolagets passa­gerare kan välja att ge en gåva till UNICEF genom in­samling ombord på flyget och vid köp av flyg­biljetter online, och Norwegians anställda har valt att skänka sina företags­julklappar till UNICEF.