Gå till innehållet

NoRR Company bidrar till att rädda barn från uttorkning

NoRR Company

Med start 2018 stöttar NoRR Company UNICEF genom att pengar från för­sälj­ningen av funktions­drycker går till att köpa in vätske­ersätt­ning och zink­tab­letter. Ut­tork­ning är en vanlig döds­orsak bland barn runt om i världen, men en enkel vätske­ersätt­ning kan rädda liv.

Ahmed, 4 år, bor i ett flyktingläger i Irak. Han lider av uttorkning, men UNICEFs vätskeersättning hjälper honom att bli frisk. Stödet från NoRR gör det möjligt för UNICEF att rädda fler barn som Ahmed.

I samband med försäljningen av funktionsdrycker kommer NoRR att vara med och bidra till att UNICEF kan leverera vätskeersättning och zinktabletter till barn där behoven är som allra störst i världen. 

Varje dag dör 800 barn på grund av smutsigt vatten och bristfällig hygien. De flesta dör på grund av att de får svår diarré som torkar ut kroppen. Uttorkning blir snabbt ett livshotande tillstånd för små barn, men en enkel vätskeersättning kan snabbt och effektivt bota uttorkning och rädda barns liv.

För varje minut som går dör ett barn i sjuk­domar rela­terade till vätske­brist. Med hjälp av vätske­ersätt­ning kan vi rädda fler barns liv.

Anna Hårleman De Geer, Hållbarhetsansvarig på Norr Company.

NoRR Company tillverkar och säljer funktionsdrycker som hjälper kroppen att återställa vätskebalansen. Stödet från NoRR gör det möjligt för UNICEF att rädda fler barns liv, och fram till 2019 kommer samarbetet att ge över en miljon kronor till arbetet för barnen.