UNICEF och NCC samarbetar för rent vatten och hållbara städer

För att FN:s nya globala utvecklingsmål ska kunna nås till 2030 krävs att alla aktörer i samhället jobbar tillsammans. UNICEF och det nordiska byggbolaget NCC inleder nu ett samarbete som ska stötta målen genom att ge fler barn tillgång till rent vatten. Tillsammans ska vi också arbeta för att utveckla hållbara städer med hänsyn till barns rättigheter.

Barn i Östtimor
Foto: © UNICEF/Ruiz.
Barn i Östtimor fyller sina vattendunkar som de fått av UNICEF. Pengarna som NCC bidrar med ska hjälpa fler barn i Östtimor och Kina att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskaper om hygien.

Inom samarbetet kommer NCC att bidra ekonomiskt till UNICEFs arbete för att fler barn i Kina och Östtimor ska få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap om hygien.

Brist på rent dricksvatten och dålig sanitet leder ofta till vattenburna sjukdomar som kan vara dödliga för barn. UNICEF arbetar över hela världen för att se till att barn får tillgång till rent vatten och kan hålla sig friska. Under 2015 fick 14 miljoner människor tillgång till rent vatten genom UNICEFs utvecklingsarbete.

– Genom att stödja UNICEFs arbete med att förbättra tillgången på vatten och sanitet vill NCC bidra till barns hälsa och överlevnad. NCC är starkt beroende av vatten, både i Norden och indirekt genom våra inköp av produkter från andra delar av världen, i synnerhet från Sydostasien. Vi vill nu öka vårt fokus på vatten och dess roll i vår egen verksamhet, säger NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck.

Barnens Byggskola_NCC 22020
Erik Mårtensson
Bild från Barnens Byggskola i Fittja 2014, en sommaraktivitet som NCC arrangerar för barn mellan åtta och tolv år.

Hållbara och barnvänliga städer

En annan del av samarbetet innebär att NCC och UNICEF ska utforska innovativa sätt att utveckla inkluderande och hållbara städer. Mer än hälften av världens befolkning bor nu i tätorter. År 2050 kommer den siffran ha stigit till 6,5 miljarder människor – två tredjedelar av mänskligheten. För att nå en hållbar utveckling måste sättet vi bygger och förvaltar städer förändras. Därför är det också viktigt att ta hänsyn till barns rättigheter i planeringen och utvecklingen av hållbara städer. NCC bygger bland annat skolor, förskolor och idrottshallar, något som direkt påverkar barns liv.

NCC har ambitionen att med hjälp av UNICEF Sverige integrera barnkonventionen i sitt arbete för att ta hänsyn till barns rättigheter i arbetet med offentliga byggnader. Inom nya projekt vill NCC också ge utrymme till barn och unga att delta i processerna.

– Som en viktig aktör i stadsutvecklingen påverkar NCC barns liv mer än man kanske tror. Genom att samverka kan vi göra mycket för att främja barns rättigheter, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.