Gå till innehållet

UNICEF och NCC sam­arbetar för rent vatten och håll­bara städer

NCC

UNICEF och det nordiska bygg­bolaget NCC inledde 2016 ett sam­arbete för att ge fler barn till­gång till rent vatten. Sam­arbetet foku­serar även på att inklu­dera ett barn­rätts­perspek­tiv i stads­pla­neringen i Sverige.

Barn i Östtimor fyller sina vattendunkar som de fått av UNICEF. Pengarna som NCC bidrar med ska hjälpa fler barn i Östtimor och Kina att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap om hygien.

Brist på rent dricksvatten och dålig sanitet leder ofta till vattenburna sjukdomar som kan vara dödliga för barn. UNICEF arbetar över hela världen för att bland annat se till att barn får tillgång till rent vatten och kan hålla sig friska. Inom samarbetet bidrar NCC ekonomiskt till UNICEFs arbete för att fler barn i Kina och Östtimor ska få tillgång till rent vatten, god sanitet och kunskap om hygien.

En annan del av samarbetet innebär att NCC och UNICEF ska utforska innovativa sätt att utveckla inkluderande och hållbara städer. Mer än hälften av världens befolkning bor nu i tätorter. År 2050 kommer den siffran ha stigit till 6,5 miljarder människor – två tredjedelar av mänskligheten. För att nå en hållbar utveckling måste sättet vi bygger och förvaltar städer förändras. Därför är det också viktigt att ta hänsyn till barns rättigheter i planeringen och utvecklingen av hållbara städer. NCC bygger bland annat skolor, förskolor och idrottshallar, något som direkt påverkar barns liv.

Genom att stödja UNICEFs arbete med att för­bättra till­gången på vatten och sanitet vill NCC bidra till barns hälsa och över­levnad.

Christina Lindbäck, Hållbarhetschef NCC

NCC har dessutom ambitionen att med hjälp av UNICEF Sverige integrera ett barnrättsperspektiv i sina byggnationsprojekt. Inom nya projekt vill NCC också ge utrymme till barn och unga att delta i processerna.