Gå till innehållet

Millicom inspirerar telekomsektorn att arbeta med barns rättigheter

Millicom

Sedan 2014 samarbetar UNICEF med mobiloperatören Millicom, som bedriver verksamhet huvudsakligen i Afrika och Latinamerika. Genom samarbetet bidrar Millicom både med insikter om barns rättigheter till sin bransch och med finansiellt stöd till UNICEFs verksamhet.

Bild till Millicoms partnersida

En elev läser en bok om mobbning på nätet, vid en skola i El Salvador. Böckerna delades ut vid en utbildning som stöttades av UNICEF, där poliser informerade eleverna om hur de kan vara trygga och till exempel skydda sig från sexuellt utnyttjande på nätet. Under 2017 kommer Millicom att bidra finansiellt till UNICEFs programverksamhet i Latinamerika, för att bland annat stödja nationella hjälplinjer för barn och unga som utsatts för våld och övergrepp.

Samarbetet fokuserar på att implementera Barnrättsprinciperna för företag. Bland annat genom att kartlägga risker och möjligheter kopplade till barns rättigheter i telekomsektorn, och mer specifikt i Millicoms verksamhet.

Ett resultat av partnerskapet är att Millicom och UNICEF gemensamt tagit fram branschspecifik vägledning kring barns rättigheter. Ett konkret exempel är verktyget ”Mobile Operators Child Rights Impact Assessment Tool”, som hjälper telekombolag att identifiera hur och var de påverkar barn, och hur de kan skydda och stärka barns rättigheter i sin verksamhet.

UNICEF och Millicom håller regelbundet workshops inom ämnet child online protection, och Millicom arbetar aktivt för att inspirera andra företag och intresseorganisationer i sin bransch att arbeta för alla barns rätt till en säker och trygg upplevelse på internet. 

2017 publicerade UNICEF och Millicom en gemensam rapport om resan som Millicom gjort för att stärka barns rättigheter i telekombranschen. Rapporten finns att läsa här.