Gå till innehållet

M-magasin skänker en krona för varje såld tidning

M-magasin

Sedan 2008 sam­arbetar UNICEF med M-magasin, ett av Bonnier­kon­cernens månads­magasin, som riktar sig till kvinnor över 50. M-magasin kämpar till­sammans med UNICEF för barns och kvinnors rättig­heter genom projekt som ger skydd och främjar utbild­ning.

M-magasin har sedan samarbetets start skänkt en krona till UNICEF för varje såld tidning. Hittills har samarbetet resulterat i intäkter på över tio miljoner kronor. Pengarna har bland annat använts till att ge utsatta kvinnor i Etiopien en möjlighet att komma igång med affärsverksamhet av olika slag, och för att ge barn och kvinnor i Nepal utbildning och skydd mot våld och övergrepp.

I år kommer intäkterna från M-magasin att gå till stöd för kvinnor och barn i de allra fattigaste delarna av Vietnam.

Våra läsare vill bidra till en bättre värld. På så vis är sam­arbetet mellan M och UNICEF av den allra bästa sorten. Vi berättar histo­rierna, läsarna bidrar med en krona per sålt nummer, och pengarna kommer till nytta.

Åsa Lundegård, Chefredaktör, M-magasin