För alla barns rättigheter

Hennes & Mauritz är en av UNICEFs största globala samarbetspartners. Vår gemensamma vision är att alla barn ska gå i skolan och inte arbeta. Sedan 2004 har över 133 miljoner kronor donerats till UNICEFs projekt inom utbildning, vatten och sanitet, HIV/AIDS och katastrofer. H&Ms stöd har hjälpt miljontals barn i Bangladesh, Kambodja, Kina, Indien, Madagaskar och Uzbekistan till ett tryggare liv.

All for Children

All for Children är ett unikt samarbete mellan H&M och UNICEF där vi tillsammans verkar för att värna om några av världens fattigaste barns rättigheter. Stödet från All for Children har gått till projekt i Indien och Bangladesh har hittills nått mer än en miljon barn. 2014 går donationen till ett projekt i Etiopien som syftar till att ge utsatta barn en bättre start i livet.

H&M utökar sitt stöd

2009 donerade H&M 30 miljoner kronor till ett UNICEF-projekt i Södra Indien. Målet med projektet är att barn ska gå i skolan i stället för att jobba. För att nå målet krävs långsiktigt arbete inom flera områden. Det behövs bra hälsovård, sociala skyddsnät och stöd till lokalt arbete för barns rättigheter. Under en femårsperiod (2009-2014) finansierar H&M projektet som omfattar 1,2 miljoner barn, med fokus på de 300 000 mest utsatta.

2012 utökade H&M sin satsning på ”All For Children” genom att ge stöd till ett sexårigt projekt på över 50 miljoner kronor som riktar sig till barn i slummen i Dhaka, Bangladesh. Genom satsningen, som är H&M:s största donation någonsin, ges stöd till 40 000 barn mellan 3 och 14 år. Det nya programmet ger barnen tillgång till lekis, förskola, grundskola och olika former av sociala skyddsnät.

2014 gick pengarna från kollektionen till UNICEFs arbete för att ge barn i Etiopien utbildning och annat stöd som skapar förutsättningar för en bra start i livet. 

vitale
UNICEF/Ami Vitale
Ett av målen med projektet All for children är att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan.

Utbildning till alla barn

Utbildning av god kvalitet är en grundläggande mänsklig rättighet, men för många barn har denna rättighet ännu inte blivit verklighet. Det finns barn som inte går i skolan eller barn som riskerar att hoppa av skolan. UNICEFs samarbete med H&M ger de allra mest utsatta barnen en förbättrad utbildningskvalitet. Men det innebär också att barnen lär sig praktiska färdigheter och får tillgång till sociala skyddsnät. 

UNICEF är en samarbetspartner som är respekterad över hela världen, och som vi kan arbeta med både globalt och lokalt för att angripa problem som vi inte kan påverka på egen hand. Vi är glada att vi tillsammans kan förbättra barns situation.”

Johanna Dahl Presskontakt, H&M Sverige

Katastrofstöd

Sedan 2006 har H&M gett 500 000 dollar till stöd för UNICEFs olika katastrofinsatser, bland andra insatserna i samband med 2004 års tsunami i Sydostasien, 2010 års allvarliga översvämning i Pakistan och jordbävningen i Haiti samt 2011-2012 års torka och svältkatastrof på Afrikas Horn. 

Som en reaktion på den akuta situationen för alla de barn som drabbats av konflikten i Syrien donerade H&M i december 2012 nära 700 000 kronor för att stödja UNICEFs arbete och i februari 2013 kunde 13 000 vinterklädesplagg delas ut till syriska flyktingbarn som resultat.