Gå till innehållet

Varje droppe räknas – Gardena och UNICEF förser barn med rent vatten

Gardena

Gardena och UNICEF har sam­arbetat sedan 2018 för att ge över 100 000 människor till­gång till rent dricks­vatten till år 2021.

Barn står i kö för att tvätta händerna.

Tillgång till rent vatten, god hygien och sanitet är avgörande för att barn världen över ska överleva och utvecklas.

Rent vatten är en mänsklig rättig­­het, men varje dag dör ändå många barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toa­­letter och dålig kunskap om hygien.

Inom ramen för sam­arbetet ger Gardena ett omfattande bidrag till UNICEFs globala program för att öka människors till­gång till rent vatten, god hygien och sanitet, något som är avgörande för att barn ska över­leva och utveck­las. Arbetet handlar bland annat om att ge stöd till utbyggnad av vatten- och avlopps­system, borra brunnar, installera vatten­pumpar, bygga toa­letter och utveckla nya billiga metoder för att lösa vatten­problemen.

I katastrofer världen över ansvarar UNICEF för att se till att barn och familjer som drabbats får till­gång till rent vatten. Gardenas bidrag är flexibelt och möjlig­gör för UNICEF att använda pengarna där det behövs som mest.

Vatten är en värde­full resurs som kräver omsorgs­full hantering. UNICEF gör ett ovär­der­ligt arbete för att ta itu med de all­varliga problem som upp­står på grund av brist på livs­viktigt dricks­vatten i många delar av världen.

Pär Åström, Ordförande, Gardena

Samarbetet mellan Gardena och UNICEF är baserat på FN:s mål för håll­bar utveck­ling nummer 6: att säker­ställa hållbar till­gång till vatten och sanitet för alla till år 2030.