Gå till innehållet

Hos Cubus är barns rättig­heter en del av företags­kulturen

Cubus

Sedan 2006 stödjer Cubus UNICEFs arbete för barns rättig­heter. För den norska kläd­jätten har etiska rikt­linjer med fokus på miljö och socialt ansvar blivit en inte­grerad del av företags­kulturen.

Cubus ekonomiska stöd går bland annat till projekt som skyddar barn i Bangladesh.

I arbetet för att uppnå en hållbar textilindustri följer Cubus de gemensamma etiska riktlinjerna hos Ethical Trading Initiative Norway (IEH). Riktlinjerna bygger på FN:s mänskliga rättigheter och ILO:s arbetsrättskonventioner. Cubus ställer samma etiska krav på det egna företaget som på alla sina leverantörer. Samtidigt ger företaget ekonomiskt stöd till UNICEFs globala arbete för alla barns rättigheter. En del av stödet öronmärks till insatser för att skydda barn i Bangladesh, där en stor del av företagets leverantörer har sin verksamhet.

Samarbetet med UNICEF är viktigt för oss. De har en kompetens som vi inte har, och de för en dialog och sam­arbetar med myndig­heter och fält­arbetare i utvecklings­länder på ett sätt som vi bara kan drömma om.

Marius Varner, VD för Cubus

I Bangladesh tvingas flera miljoner barn i åldrarna 5-14 år att arbeta i stället för att gå i skolan, och många lever på gatan utan trygghet i livet. Pengarna från Cubus går bland annat till skolor och sjukvård för gatubarn, samt till drop-in center där barn som inte har ett hem kan få socialt stöd, näringsrik mat och en plats att sova. En del av stödet går också till mer förebyggande åtgärder för att få regeringen att prioritera barn.