Gå till innehållet

Gör det möjligt för fler utsatta barn att gå i skolan

Bolivia är ett av det fattigaste länderna i Sydamerika. Ursprungsbefolkningen är bland de mest utsatta och barnen hamnar ofta utanför skolan. Särskilt flickor är drabbade av extrem fattigdom och socialt utanförskap. Det vill UNICEF ändra på, genom Operation Dagsverke.

Information om projektet

Om Bolivias projekt blir valt, så kommer pengarna från Operation Dagsverke 2018 att gå till följande:

Göra det möjligt för fler barn från utsatta grupper att gå i skolan genom att:

 1. Utbilda lärare i ursprungsspråk så att de kan undervisa på flera språk och inkludera flera olika kulturer.
  - Utveckla lärandet och skapa nytt material på olika språk för främst fyra grupper inom ursprungsbefolkningen.
  - Utveckla teknik för att stödja undervisningen på andra språk.
   
 2. Få fler flickor att delta i elevråden i skolorna så att flickorna också blir hörda.
   
 3. Skapa modeller för en mer flexibel gymnasieskola, där läroplanen anpassas för barn från ursprungsbefolkningen och andra utsatta grupper.
  - Ta fram och sprida nytt skolmaterial på olika språk.

Det här kommer att göras i två olika kommuner i Bolivia; Gonzalo Moreno i norr, och Chimore som ligger i mitten av landet. Totalt kommer projektet att nå 70 skolor med 330 lärare. Förändringarna kommer att göra att barnen från ursprungsbefolkningen får bättre utbildning och en ljusare framtid. 

 

UNICEF vill göra så att alla barn och ungdomar i Bolivia, fram för allt de mest utsatta, kan fortsätta gå i skolan till 17 års ålder.

Bakgrund

Situationen för barn i Bolivia

På landsbygden är fattigdomen som störst. Här går färre barn i skolan. Fler barn på landsbygden är undernärda och fler små barn dör av olika sjukdomar jämfört med i städerna.

Många barn i Bolivia utsätts för våld och olika typer av kränkningar då det ses som ett sätt att uppfostra barnen.

I de flesta delarna av Bolivia är det ett väldigt traditionellt samhälle där kvinnor och flickor förväntas ta hand om barn och hem och inte göra karriär.

Utbildning

Nästan alla barn i Bolivia börjar i grundskolan, men det är endast 18 procent som sedan går ut gymnasiet. Av de som slutar tidigt tillhör många ursprungsbefolkningen.

Det beror bland annat på:

 • barnen har ofta en lång och farlig väg till skolan
 • fattigdom som leder till att barn tvingas arbeta
 • all undervisning är på spanska och lärarna kan enbart spanska (många barn pratar ett annat språk hemma)
 • barnen gifter sig ofta tidigt och skaffar barn
 • gammaldags attityder om pojkar och flickors val av utbildning och yrken
 • våld mot flickor

UNICEFs arbete i Bolivia

För att göra det lättare för barn i ursprungsbefolkningen att stanna kvar i skolan, har UNICEF tillsammans med Bolivias regering skapat en ny modell för undervisningen. Den bygger på att eleverna ska kunna använda sitt eget språk i skolan och undervisningen ska handla både om deras kultur och den som gäller i hela landet. Många lärare pratar endast spanska och det finns inget skolmaterial på andra språk. Det innebär att många barn knappt förstår läraren, vilket leder till att de ibland får gå om samma klass flera år i rad.

UNICEF vill göra så att alla barn och ungdomar, fram för allt de mest utsatta, kan fortsätta gå i skolan till 17 års ålder.

I Bolivia är många flickor från ursprungsbefolkningen utsatta och deras röster värderas inte lika högt som pojkarnas. UNICEF arbetar för att skolan ska anpassas och göras mer flexibel för flickor från ursprungsbefolkningen så att de kan slutföra sin utbildning. Vi arbetar också mycket med jämställdhet och försöker få fler flickor att vara aktiva i elevråden, så att både pojkar och flickor blir lyssnade på.