Gå till innehållet

Rösta på Operation Dagsverkes projektförslag 2018

Inför nästa års Operation Dagsverke får alla skolor som är med och deltar också rösta på vart pengarna från insamlingen ska gå. Årets projektförslag kommer från Bolivia, Albanien och Filippinerna. Vi skickar ut information om omröstningen till anmälda skolor senare under hösten.

Vart ska pengarna som samlas in 2018 gå?

Om er skola är anmäld till årets Operation Dagsverke: RÖSTA HÄR

Bolivia

Ursprungsbefolkningen är bland de mest utsatta i Bolivia och barnen hamnar ofta utanför skolan. Särskilt flickor är drabbade. Det vill UNICEF ändra på, genom att:

  • Utbilda lärare i ursprungsspråk
  • Få fler flickor att delta i elevråden
  • Skapa modeller för en mer flexibel gymnasieskola, för barn från ursprungsbefolkningen och andra utsatta grupper
  • Ta fram och sprida nytt skolmaterial på olika språk

 Läs mer om projektet i Bolivia.
 

Albanien

Våld mot barn är vanligt i Albanien, både hemma och i skolan. Det vill UNICEF ändra på, genom att:

  • En kampanj genomförs för att öka kunskapen bland barn, föräldrar och lärare om vad våld mot barn är och hur det påverkar barns utveckling
  • En modell tas fram som ska lära skolpersonal hur man har en bra relation till eleverna utan våld och kränkningar.

 Läs mer om projektet i Albanien.
 

Filippinerna

Många barn, främst de med funktionsnedsättning, har inte kunskap om hur de kan förbereda sig inför en katastrof. Det vill UNICEF ändra på, genom att:

  • Informationsmaterial tas fram för barn med funktionsnedsättning om katastrofer även för ungdomar med nedsatt syn och hörsel.
  • Barnen och deras familjer är själva med och ta fram detta material. 
  • Barnen gör en guide om detta som regeringen kan skicka vidare till andra skolor.

Läs mer om projektet i Filippinerna.