Insamlingsbild
Lexby skola, Partille

Insamlingen är avslutad.

88 421 kr
insamlat

Klart att vi på Lexby skola vill vara med och göra skillnad för Namibias befolkning när det gäller problematiken kring HIV och Aids och för att aktivt arbeta med skolans värdegrund!

-Vi kommer att via vårt elevråd och vår personal informera, inspirera elever och föräldrar till ett för alla bra resultat.

-Vi kommer under hösten att integrera Namibia i våra ämnesplaneringar.

-På FN-dagen den 24 oktober kommer eleverna att genomföra dagsverken för att samla in pengar för projektet.

På den här sidan hittar du mer information från UNICEF och kan även ge ett bidrag till insamlingen.

Tack för ditt engagemang!

Här är alla som bidragit