Om UNICEF Sverige / Vår ekonomi

Vår ekonomi

Under 2015 gick 89 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn runt om i världen. Våra insamlingskostnader uppgick till 10 procent och administrationskostnaderna till 1 procent. Kostnader är nödvändiga om vi ska kunna värva ännu fler givare och om vi ska kunna följa upp och kontrollera att pengarna används på rätt sätt. Vi strävar alltid efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt.

Programverksamhet för barn i världen 89%
Kostnader för insamling och administration 11%

583 miljoner till programverksamhet

Bidraget till UNICEFs program i olika utvecklingsländer för 2015 uppgick till 583 miljoner kronor (575 mkr 2014). Bidraget varierar från år till år utifrån kostnader för det avsedda projektet. Våra kostnader för insamling, som till exempel utskick, kampanjer och investeringar för att samla in mer pengar, uppgick 2015 till 10 procent. Administrationskostnaderna uppgick till 1 procent och består av kostnader för ekonomifunktion, revision och IT. Här kan du läsa mer om hur de insamlade pengarna används i världen.

Svensk Insamlingskontroll granskar vår verksamhet

UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontroll ska 75 procent av de totala intäkterna gå till verksamheten och organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. År 2015 gick 89 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.

Svensk insamlingskontrolls logotyp för 90-konto

Löner och arvoden

UNICEF Sveriges styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Generalsekreterarens lön uppgår till 84 247 kronor per månad. Ingen övertidsersättning utgår och generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner eller andra löneförmåner. Anställningen är tidsbegränsad. Varken ordföranden eller övriga ledamöter i styrelsen uppbär lön. Däremot får styrelseledamöterna 500 kronor som ersättning för förlorad arbetsinkomst vid varje sammanträde som de deltar i.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII

UNICEF Sverige är också medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII, som är en branschorganisation. FRII arbetar bland annat för att sätta stopp för oseriös insamlingsverksamhet och för att få till stånd lagändringar som gör det möjligt att dra av gåvor till ideella organisationer på skattsedeln.

Läs mer mer om Frivilligorganisationernas Insamlingsråd på deras hemsida.

UNICEF är skyldig att följa FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer. Koden innehåller riktlinjer inom sju områden och den syftar till att ge givaren en möjlighet att kvalitetssäkra sitt bidrag

  • Övergripande principer i FRII:s kvalitetskod
  • Förhållningssätt till omvärlden
  • Mål och måluppfyllelse
  • Styrning, ledning och kontroll
  • Insamling
  • Medarbetare
  • Rapportering och information

Kodrapporten har inte granskats av revisor.