Gå till innehållet

UNICEF Sverige söker Chief Digital Officer

Vill du arbeta med att utveckla och bygga de digitala och tekniska lösningar som stödjer UNICEFs arbete? Vill du bidra till att fortsätta utveckla vår insamling och givarupplevelse samt öka engagemang och delaktighet till förmån för barns rättigheter? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!

UNICEF Sverige står nu inför en digital transformation där en ny avdelning, RIT (Research, Innovation and Technology), har skapats. Syftet med avdelningen är att med innovativa digitala verktyg och arbetssätt främja insamling, engagemang, delaktighet och partnerskap till nytta för nya affärsmöjligheter.

Inom det digitala området handlar det dels om att förbättra och utveckla befintliga plattformar och verktyg, dels om att med hjälp av digital innovation bli effektivare på att nå nya målgrupper och intressenter. Digitaliseringen och tekniken är ett viktigt stöd till att ge en bra givarupplevelse, driva insamling samt skapa dialog och engagemang. Vår hemsida och andra digitala kanaler är viktiga kommunikations- och informationsplattformar i arbetet för barns rättigheter. 

Som CDO hos oss kommer ditt främsta uppdrag att vara att leda arbetet med att hantera, förvalta och utveckla digitala lösningar som både genererar effektiviseringar internt och som skapar nya affärsmöjligheter. Rollen som CDO rapporterar direkt till generalsekreteraren och ingår i UNICEFs ledningsgrupp. 

Övergripande ansvarsområden

 • Personal och budgetansvar på avdelningen RIT. 
 • Övergripande ansvar att utveckla UNICEFs digitala strategi och policy. Utifrån ett affärsperspektiv driver rollen operativt olika typer av utvecklingsprojekt från idé till produkt. Fokus ligger på att utveckla och utmana men samtidigt säkra affärsnyttan.
 • Förändra, kvalitetssäkra och effektivisera interna processer och vara delaktig, tillsammans med verksamheten, i förändringen och förnyandet av UNICEFs digitala produkterbjudanden.
 • Driva den digitala transformationen och utgöra en resurs för organisationen i hela den förändringen. 
 • Rollen ansvarar för att bidra med det digitala perspektivet i ledningsgruppen i syfte att skapa förståelse och främja en framåtlutad digital utveckling. 
 • Ansvara för att enheten driver den digitala transformationen och använder innovation och datadriven analys för att använda rätt teknik till organisationens utveckling. Det kräver ett nära samarbete med verksamheten, i form av inspiration, förankring och förändringsledning.
 • Ansvara för förhandling med externa leverantörer inom IT-området, t.ex. inom Salesforce, MA-verktyg och unicef.se (Ruby on Rails) – eller andra strategiskt viktiga tjänster och produkter. Detta i samråd med rollen Teknisk Produktägare. 

Din profil

 • Mycket god erfarenhet inom system- och verksamhetsutveckling från olika branscher.
 • Erfarenhet av att driva förändringsledning inom organisationer som genomgår en digital transformation/förändring.
 • Gedigen erfarenhet av projektledning inom IT och verksamhetsfrågor.
 • Förmåga och erfarenhet av att beskriva och konkretisera behov och driva utvecklingsprocesser i komplexa miljöer och verksamheter.
 • Erfarenhet som beställare och kravställare på externa leverantörer inom IT-området. 
 • Flerårig ledarerfarenhet och bekräftad framgång av ett motiverande och möjliggörande ledarskap.

Som person söker vi dig som har förmågan att coacha och utveckla andra och har en stor drivkraft när det kommer till digital transformation. Du är operativ och driver och slutför projekt, samtidigt som du är lyhörd för strategiska riktningar och lyssnar in verksamhetens behov.

Vidare har du en mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att kommunicera på ett pedagogiskt och engagerande sätt. För att lyckas i rollen ser vi även att du är behovs-, affärs- och kundorienterad, med vana att arbeta med fokus på affär och nya möjligheter.   

Kort om UNICEF

Vi är en av världens ledande barnrättsorganisationer och finns på plats i 190 länder. Vi har FN:s uppdrag att se till att barns rättigheter efterlevs, och arbetar förebyggande och långsiktigt – ända upp på regeringsnivå. Vi arbetar för att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först – oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning.

Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och regeringar. Ungefär 50 personer arbetar på kansliet i Stockholm, därtill har vi en telemarketingverksamhet med cirka 40 personer.

Varför UNICEF?

 • Arbete i en insamlings- och barnrättsorganisation som ligger långt fram och är ledande i branschen.
 • Möjlighet att arbeta i en organisation med hög ambitionsnivå och kompetenta medarbetare.
 • Starkt nätverk internationellt.

I den här rekryteringen samarbetar vi med K2 Search. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Lotta Hammarström (rekryteringskonsult) eller Johanna Nyrén (researchkonsult).

Vi ser fram emot att höra av dig så snart som möjligt! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.