UNICEF Sveriges frivilliggrupper

Här kan du se var i Sverige vi har lokala grupper. Du är varmt välkommen att kontakta dem för att höra mer om vad som görs på respektive ort och anmäla ditt intresse. Räkna med att det kan ta några dagar att få svar eftersom alla kontaktpersoner är ideellt engagerade och lägger den tid de har just nu på sitt uppdrag. Finns ingen grupp på din ort? Läs mer här om hur du kan starta en.

Göteborg

Kontaktpersoner

Carolina Kihlström

Kalmar

Kontaktpersoner

Linnea Enmark

Karlstad

Kontaktpersoner

Caroline Sommarbo

Linköping

Kontaktpersoner

Luleå

Kontaktpersoner

Ola Andersson

Lund

Kontaktpersoner

Kerstin Karlsson och Emelie Ryderling

Malmö

Kontaktpersoner

Linn Ahlström och Nima Khojasteh

Stockholm

Kontaktpersoner

Gabrielle Stööp och Jasmina Sofic

Sundsvall

Kontaktpersoner

Anna Wedin och Thilde Vinderå

Örebro

Kontaktpersoner

Johanna Kastensson