UNICEF Sveriges frivilliggrupper

Här kan du se var i Sverige vi har lokala grupper. Du är varmt välkommen att kontakta dem för att höra mer om vad som görs på respektive ort och anmäla ditt intresse. Räkna med att det kan ta några dagar att få svar eftersom alla kontaktpersoner är ideellt engagerade och lägger den tid de har just nu på sitt uppdrag. Finns ingen grupp på din ort? Läs mer här om hur du kan starta en.

Göteborg

Kontaktpersoner

Carolina Kihlström och Hiba Fawaz

Kalmar

Kontaktpersoner

Linnea Enmark och Simon Brenander

Karlstad

Kontaktpersoner

Caroline Sommarbo och Medina Skenderagic

Linköping

Kontaktpersoner

Albin Sjöberg och Simin Mohseni

Luleå

Kontaktpersoner

Eric Lindvall och Leila Ashrafi

Lund

Kontaktpersoner

Kerstin Karlsson

Malmö

Kontaktpersoner

Fredrik Löfgren

Stockholm

Kontaktpersoner

Gabrielle Stööp och Jasmina Sofic

Sundsvall

Kontaktpersoner

Marianne Gustafsson och Thilde Vinderå

Örebro

Kontaktpersoner

Johanna Kastensson och Sara Blomqvist