Frågor och svar / Frågor om företagssamarbeten

Vi vill skänka eller sälja varor eller produkter – hur gör vi då?

UNICEF har ytterst sällan möjlighet att ta emot varor, av flera olika skäl. Men om det finns ett uttalat behov från vår sida så tar vi gärna emot varor och tjänster. Förutsättningen är att:

  • vi har behov av den vara ni vill skänka
  • det inte blir dyrare att skicka varan till aktuellt land (med tanke på tullavgifter, frakt och hantering) än att köpa varan på plats till ett bra pris och därmed dessutom gynna den lokala marknaden
  • varan/produkten kan underhållas på plats
  • att maskinerna kan användas på plats (till exempel att manualen finns på landets språk)

Utifrån ovanstående frågor bedömer sedan vår internationella logistikgrupp, Supply Division, i Danmark om vi ska ta emot varorna. För olika tjänster i till exempel Sverige görs liknande bedömning.

Har du en produkt du tror vi kan ha användning för i fält? Här kan du läsa mer om hur du gör för att bli leverantör till UNICEF.

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort