Gå till innehållet

Varför autogiro? Vad är det som är så bra med det? Är autogiro säkert?

Betalning via autogiro innebär framförallt att mer pengar kommer barnen till godo, eftersom autogiro innebär mindre administration för oss. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att samla in pengar. Dessutom innebär ditt regelbundna givande att vi kan planera på lång sikt för barnen. Autogiro är även enkelt och bekvämt för givaren. Du glömmer aldrig att skicka in pengar till barnen.

Anmälningstalongen är en fullmakt där du ger UNICEF Sverige tillåtelse att dra pengar från ditt konto. Det är endast UNICEF Sverige och Bankgirocentralen som har tillgång till de uppgifter du lämnar.

Autogirotalongen med din namnteckning och pernsonnummer är en fullmakt från dig att vi får dra överenskommet belopp den 28:e varje månad, eller närmaste bankdag. Personnumret behövs för att kontrollera att det är rätt person till rätt bankkonto som anmäler sig – en säkerhetsåtgärd och ett krav från Bankgirocentralen.