Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Var hittar jag skolans insamlingssida?

Här finns information om vilka skolor som är anmälda och länk till deras insamlingssidor.