Gå till innehållet

Vad är det för rapport om mental hälsa som UNICEF släppt?

Rapporten heter The State of the World's Children 2021 och den handlar i år om mental hälsa. State of the World's Children är UNICEFs publicerats årligen sedan 1980 kring ett tema som är viktigt för barn, med ny data och statistik från olika länder. Syftet med rapporten är att påverka prioriteringar kring barn och ungdomars hälsa på både global och nationell nivå, och den brukar röna stor uppmärksamhet internationellt. State of the World's Children fokuserar 2021 för första gången på temat “Mental Health - Breaking the Silence”

Sammanfattning av rapporten Rapporten fokuserar på hur risk- och skyddsfaktorer i hemmet, skolan och samhället formar barns hälsa och välmående.

I rapporten kräver UNICEF brådskande investeringar i barn och ungdomars psykiska hälsa i olika sektorer, inte bara i hälsosektorn- det här är inte en vårdfråga utan en samhällsfråga. I rapporten argumenteras för beprövade insatser inom områden som hälsa, utbildning och socialt skydd, såsom föräldraskap och att skolväsendet behöver arbeta förebyggande och medvetet med riskfaktorer för psykisk ohälsa.

Samhällen behöver bryta tystnaden kring psykisk (o)hälsa ta itu med stigma, främja förståelse och ta på allvar barn och ungas erfarenheter. Data om psykisk ohälsa hos barn är fortfarande fragmenterad och ofullständig i många länder och finansieringsmöjligheterna för vetenskapliga studier inom psykisk hälsa bland unga är få.