Gå till innehållet

Vad är barnkonventionen och hur är den kopplad till UNICEFs arbete?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och i artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. Här hittar du alla artiklar i sin helhet samt en kortad variant. 

Vi har även försökt ge svar på specifika frågor om barnkonventionen.