Frågor och svar / Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Vad är barnkonventionen och hur är den kopplad till UNICEFs arbete?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och i artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. Här hittar du alla artiklar i sin helhet samt en kortad variant. 

Vi har även försökt ge svar på specifika frågor om barnkonventionen.

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort