Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

Regler för företag som bidrar med dagsverken

Skatt och arbetsgivaravgift Varken skatt eller arbetsgivaravgift behöver betalas för det insamlingsbidrag som arbetsgivaren betalar till Operation Dagsverke.

Arbetsmiljö för unga  Ungas arbetsmiljö regleras genom arbetsmiljölagstiftningen. För mer information om minderåriga och arbetsmiljö, gå in på Arbetsmiljöverket