Gå till innehållet

Regler för företag som bidrar med dagsverken

Skatt och arbetsgivaravgift
Varken skatt eller arbetsgivaravgift behöver betalas för det insamlingsbidrag som arbetsgivaren betalar till Operation Dagsverke.

Arbetsmiljö för unga 
Ungas arbetsmiljö regleras genom arbetsmiljölagstiftningen. För mer information om minderåriga och arbetsmiljö, gå in på Arbetsmiljöverket