Frågor och svar / Operation Dagsverke - insättningar

Redovisning av insamling för OD från elever

Ansvarig på skolan ska dela ut länk till eleverna för redovisning av sina storverk. Det går även att skriva ut pdf:er via skolans egna materialsida. Du behöver inte skriva ut mejlen du får från eleverna, men spara datan för eventuellt stickprov tills februari 2018.

När insamlingen är färdig ska även ansvarig myndig person fylla i den här redovisningen, så att vi ser att insamlingen har hanterats på rätt sätt. 

Operation Dagsverke - insättningar

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort