Frågor och svar / Operation Dagsverke för skolor

När är Operation Dagsverke?

Den officiella insamlingsperioden är 23 oktober - 24 november. Ni väljer själva vilken dag som passar bäst för er skola att genomföra insamlingen, men bra dagar brukar vara FN-dagen den 24 oktober eller barnkonventionens dag den 20 november. För att vara med och bidra till årets insamlingsprojekt, ska ni samla in och redovisa ert reslutat under höstterminen 2017, senast den 15 december.

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort