Frågor och svar / Frågor om egna insamlingar

Kan jag välja ändamål för min insamling?

De insamlade pengarna går till UNICEFs arbete för barns rättigheter världen över. Dina insamlade pengar går inte till ett utvalt projekt eller land, utan fördelas efter behov. Det innebär att barn med störst behov får hjälp först.

Frågor om egna insamlingar

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort