Frågor och svar / Frågor om skolarbete eller projektarbete

Kan jag göra något mer än att bara ge pengar?

Vi är väldigt glada för alla som vill engagera sig för UNICEF. Du kan göra en insats genom att börja arbeta frivilligt för en UNICEF-grupp i din kommun och på så vis hjälpa UNICEFs arbete. Här hittar du mer information om våra lokala UNICEF-grupper.

Du kan naturligtvis också ta andra egna initiativ för att stödja vår verksamhet, exempelvis genom att starta en insamling på din skola, arbetsplats eller liknande. Du får gärna också skriva om UNICEF inom ramen för ett skolarbete eller informera på annat sätt om vår verksamhet.

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort