Frågor och svar / Frågor om gåvor och givande

Jag vill skänka kläder och leksaker eller liknande, hur gör jag det?

UNICEF har inte insamling av kläder, skor och andra varor utan köper i största mån in produkter och förnödenheter på plats för att gynna den lokala marknaden eller köper in centralt för att förhandla ner priser, koordinera behov, planering, logistik och hantering.

När det finns ett uttalat behov av något specifikt från verksamheten som inte uppfylls av ovan kan vi ta in vissa varor och då sköts det centralt av vår internationella logistikgrupp, Supply Division, i Danmark som avgör vad som ska köpas in och vart det ska skickas.

Förutsättningarna måste alltid vara att det inte blir dyrare att skicka varorna till det aktuella landet, med tanke på tullavgifter, frakt och hantering än att köpa varorna på plats till ett bra pris och därmed gynna den lokala marknaden.

Tyvärr har vi inte möjlighet att förmedla kontakt till specifika skolor, barnhem eller liknande i andra länder. Vi rekommenderar istället att kontakta en organisation som arbetar mer på det sättet. 

Frågor om gåvor och givande

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort